В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Платформа на ЕР Юг за прединвестиционно проучване за ВЕИ

Дългосрочното изпълнение на политиката в областта на възобновяемата енергия се осигурява от националното законодателство в рамка, която отразява и напълно въвежда изискванията, определени от Европейския парламент и Съвета по отношение на производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ). На страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие се поддържа Географска информационна система за възобновяемите източници в България, на която е показан изграденият капацитет от инсталации за възобновяема енергия по региони. Картата е достъпна на следния електронен адрес https://portal.seea.government.bg/bg/Map.

В помощ на инвеститорите „Електроразпределение Юг“ ЕАД предоставя платформа, която дава възможност за прединвестиционно проучване за териториалното разпределение на наличния технически потенциал за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяемите източници на територията на Южен централен и Югоизточен район на Република България, при отчитане на плановете за развитие на електропреносната и електроразпределителната мрежа и идентифициране на технологични ограничения.

Изберете област

Област
„Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг) притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.
Close

Забележка: Последна актуализация към: 11.06.2024