В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Опазване на царския орел и ловния сокол

Проектът на ЕР ЮГ „Живот за царския орел“ е своеобразно продължение и надграждане на успешните дейности, които дружеството извърши, съдействайки по проекта на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000“. Този проект е осъществен в периода 2009 – 2013 г. и е първият български проект, финансиран по Програма LIFE+ на Европейския съюз.

Царският орел (Aquila heliaca) и ловният сокол (Falco cherrug) са световно застрашени видове. През 2011 г. ЕР Юг подписа с БДЗП меморандум, определящ сферите на сътрудничество между двете организации по отношение опазването на защитени видове птици от рискове, свързани с ел. мрежа.

В рамките на проекта ЕР Юг оказа съдействие на БДЗП по една от ключовите консервационни дейности – обезопасяването на опасни ел. стълбове, намиращи се в буферните зони и около гнездата на царските орли и местата за ловуване. През 2009 г. популацията на царския орел в България наброява едва 20 гнездящи двойки, чиито гнезда са разположени изключително на обслужваната от EP ЮГ територия. В рамките на проекта за периода от 2011 до 2013 г. EP ЮГ монтира предоставени от БДЗП пластмасови изолации, елиминиращи опасността от токови удари за птиците. По този начин ЕР ЮГ обезопаси близо 600 ел. стълба в района на Сакар, Западна Странджа и Сливен, които са еквиваленти на приблизително 60 км. въздушна електроразпределителна мрежа.

Проектът отчете огромен успех – 20% ръст на популацията на царските орли, и през 2014 г. беше отличен с престижната награда „НАТУРА 2000“ в категория „Консервация“, присъждана от Европейската комисия. През 2015 г. проектът получи и наградата за добри практики на базиранта в Берлин (Германия) международна организация Renewable Grid Initiative.
Още за ловния сокол
През 2022 г. обезопасихме още над 300 рискови за птиците електрически стълбове в района на защитени зони от Натура 2000 в област Сливен – „Сините камъни – Гребенец“ и „Каменски баир“ с цел опазване на световно застрашения ловен сокол. Дейността беше част от проект на БДЗП, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, който цели опазване на ловния сокол.