В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Често задавани въпроси и отговори

Списъкът с често задавани въпроси е подреден по теми:

Прекъсване и възстановяване на захранването
1. Защо нямам захранване – причини?

2. След като е платена сумата по просрочена фактура, защо нямам захранване?

3. При плащане на такса за възстановяване по банков път, от кога тече срокът, в който трябва да се възстанови клиента?

Електромери и измерване на електрическа енергия
4. Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?

5. Как да поискам проверка на електромера си?

6. Ако се съмнявам, че съседът ми краде ел.енергия, какво трябва да направя?

7. Кога и защо се сменят електромерите за последваща проверка?

8. Какво представляват електромерите с дистанционен отчет и защо се монтират?

Свободен пазар
9. Към кого да подам заявка, ако искам да изляза от регулиран на свободен пазар?

10. Ако се снабдявам с ел. енергия на свободния пазар, кой носи отговорност за качеството на захранващото напрежение?

11. Когато си сменям доставчика на ел.енергия, сменям ли си и доставчика на мрежови услуги?

12. Може ли друг търговец да осигури по-добри мрежови параметри на енергията?

13. Избирайки си доставчик на електроенергия, трябва ли да заплащам за мрежови услуги?

14. Как става прехвърлянето от един доставчик на друг? Трябва ли да уведомя мрежовия оператор?

15. Имам обект на свободния пазар и за тях получавам отделни фактури. Какво налага това и тези фактури какво отразяват?

16. За кои клиенти се прилагат СТП?

17. Кой разработва СТП?

18. Как мога да променя причисления за обекта ми СТП?

19. Притежавам обект, за който следва да се прилага СТП. Как да сменя настоящия си доставчик?

Производители
20. Как мога да сменя балансиращата група?

Нанесени щети
21. Какъв е редът за получаване на обезщетение от Електроразпределение Юг при нанесена щета (вреда)?

Разглеждане на жалби и решаване на спорове
22. Как мога да подам жалба?
23. Какво мога да предприема, ако отговорът на моята жалба не ме удовлетворява?

Реактивна и капацитивна енергия
24. Какво представлява реактивната енергия?

25. Как влияе реактивната енергия върху енергийната система?

26. Какво означава факторът на мощността – cos φ?

27. В кои случаи се заплаща за използвана/отдавана реактивна енергия?

28. Как да се намалят разходите за реактивна енергия?

ПУК (PUK) код
29. Какво е ПУК (PUK) и за какво се ползва?

30. Как мога да получа ПУК?

31. Може ли да предоставя ПУК на някого другиго?

32. Имам няколко обекта. Означава ли това, че имам и няколко ПУК?

33. Какво да правя, ако загубя моя ПУК?


Прекъсване и възстановяване на захранването

1. Защо нямам захранване – причини?
Липсата на електрозахранване може да се дължи на:
А. Планирано прекъсване: ЕР Юг извършва планирани прекъсвания на електроснабдяването с цел поддръжка на мрежата и извършване на планирани ремонти при необходимост. Уведомление за тях се публикува в един местен всекидневник не по-късно от 7
(седем) дни преди датата на прекъсването. Информация за текущи и предстоящи планирани прекъсвания се публикува в уеб сайта на следния линк. Информация можете да получите и на денонощен телефон 0700 1 0007.
Б. Пропуснато плащане на фактура: За повече информация можете да се обърнете към Вашия доставчик на електрическа енергия. Денонощният телефон на ЕР Юг за информация при липса на захранване: 0700 1 0007.
В. Авария по електроразпределителната мрежа: Информация за непредвидени повреди по електроразпределителната мрежа можете да получите на денонощен телефон 0700 1 0007.
Г. Повреда/Пренатоварване на инсталацията Ви: Ако от страна на ЕР Юг няма подадена информация за планирани ремонтни дейности или настъпила авария, то тогава най-вероятната причина за липса на захранване е пренатоварване на инсталацията. В този случай моля отидете до таблото с електромерите и проверете предпазителя, който се намира зад отвора. Ако причината е пренатоварване, то тогава той ще се е изключил (паднал надолу) и Вие трябва да го включи��е отново (т.е да го вдигнете нагоре). Ако и след това все още нямате захранване, моля обадете се на денонощния ни телефон 0700 1 0007
обратно към въпросите


2. След като е платена сумата по просрочена фактура, защо нямам захранване?
В случаите на преустановяване на електрозахранването поради неплащане на месечното задължение от клиента, ЕР Юг възстановява електрозахранването след заплащане на дължимите просрочени плащания и възстановяване на разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Независимо, че сте платили просрочената фактура, вие трябва така също да заплатите и съответната цена за възстановяване от ценоразписа на услугите на ЕР Юг. Ние предлагаме два варианта на тази услуга – експресна и обикновена. Подробно описание ще намерите на следния линк.
обратно към въпросите


3. При плащане на такса за възстановяване по банков път, от кога тече срокът, в който трябва да се възстанови кли��нта?
От момента, в който ЕР Юг получи информация, че плащането е извършено от банката.
обратно към въпросите


Електромери и измерване на електрическа енергия

4. Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?
В зависимост от годишния сезон, часовите граници за отчитане на консумираната енергия по различни тарифи се променя. Началните и крайни��е часове на тарифните зони са определени с Решение № Ц – 002 на ДКЕВР от 29.03.2002 г., влизат в сила от 01.04.2002г. и са един��и за страната:

За небитови клиенти
В периода м. ноември – м. март
Върхова часова зона Дневна часова зона Нощна часова зона
8.00ч - 11.00ч
18.00ч - 21.00ч
6.00ч - 8.00ч
11.00ч - 18.00ч
21.00ч - 22.00ч
22.00ч - 6.00ч
В периода м. април – м. октомври
Върхова часова зона Дневна часова зона Нощна часова зона
8.00ч - 12.00ч
20.00ч - 22.00ч
7.00ч - 8.00ч
12.00ч - 20.00ч
22.00ч - 23.00ч
23.00ч - 7.00ч

За битови клиенти
В периода м. ноември – м. март
Дневна часова зона Нощна часова зона
6.00ч - 22.00ч  22.00ч - 6.00ч
В периода м. април – м. октомври
Дневна часова зона Нощна часова зона
7.00ч - 23.00ч 23.00ч - 7.00ч
обратно към въпросите


5. Как да поискам проверка на електромера си?
Има два вида проверки н���� електромер:
техническа проверка – извършва се от сътрудник на EР Юг, на място и с еталонен уред, който отчита изразходваната в момента енергия заедно с електромера. Предвид прецизността на еталона, всяко отклонение в точността на измерването на разходваната енергия може да бъде отчетено. Каква е процедурата за искане на проверка: Клиентът подава заявление в наш офис, като посочва вида на проверката, която желае да бъде извършена - в случая проверка с еталон, заплаща на място съответната такса и посочва удобното за него време за нейното извършване;
метрологична проверка (експертиза) – електромерът се демонтира от сътрудник на EР Юг и, запечатан със заводската и държавната пломба, се предава за независима експертиза от оторизирана Метрологична лаборатория.
Каква е процедурата за искане на проверка: Клиентът подава заявление в наш офис, като посочва вида на проверката, която желае да бъде извършена – в случая проверка от независима метрологична лаборатория, заплаща съответната цена за услуга „демонтиране на електромер”. Демонтирането става само след като клиентът представи разписка за платена такса към метрологичната лаборатория за извършване на проверката.
Плащането става по два начина - лично на място в самата лаборатория или по банков път. Банковата сметка на лабораторията може да бъде намерена в наш офис. След представянето на разписката сътрудник на ЕР Юг, в предварително посочено удобно за клиента време, извършва демонтажа и монтира друг електромер, като в присъствие на клиента се записват последните показания на сваления електромер и началните показания на новопоставения електромер. Сваленият електромер се поставя в специална безшевна торба и се слага пломба, позната на Метрологичната лаборатория, доказваща принадлежността й към EР Юг.
Посредством тези мерки напълно се ограничава възможността за каквито и да било действия от страна на 3-ти лица, водещи до промяна на състоянието на електромера до момента на разпломбирането му в лабораторията.
При положение че резултатите от техническата проверка или от метрологичната експертиза покажат неизправност в уреда, EР Юг поема разходите по проверката, като възстановява на клиента направените от него разходи. В случаите, когато се установи, че електромерът е в напълно изправно състояние, всички разходи остават за сметка на клиента.
Подробно описание на услугите ще намерите на следния линк.
обратно към въпросите


6. Ако се съмнявам, че съседът ми краде ел.енергия, какво трябва да направя?
Ние вярваме, че отношенията между нас ще са градивни само ако се основават на взаимно доверие. Кражбите на електроенергия или съоръжения се отразяват пряко върху качеството на доставките и могат да засегнат всеки от Вас. Това е причината ЕР Юг да предприеме всеобхватни мерки. Ние проверяваме активно и без предварително известяване електромерите постоянно. Телефонният център на дружеството е на разположение на всеки от Вас, за да имате възможност да ни уведомявате за случаи на незаконни действия, засягащи съоръженията на компанията. Вашето обаждане ще е неоценима помощ за нас. Не е задължително да предоставяте личните си данни при обаждане. Можете да позвъните на денонощен телефон 0700 1 0007.

ЕР Юг разчита на Вашето съдействие, за да защитим по-добре общите ни интереси!
обратно към въпросите


7. Кога и защо се сменят електромерите за последваща проверка?
Съгласно закона за измерванията ЕР Юг е длъжно да използва средства за търговско измерване (СТИ) във валиден срок на проверка. Дружеството има задължение да извършва подмяна на средствата за търговско измерване и за предоставянето им за последваща проверка в лаборатории, оправомощени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – ДАМТН. Периодичността на последващите проверки се определя със заповед на директора на ДАМТН.
обратно към въпросите


8. Какво представляват електромерите с дистанционен отчет и защо се монтират?
Електромерите с възможност за дистанционен отчет са вид електронни електромери. Те са оборудвани с устройства, които позволяват показанията на електромера да се отчитат от разстояние, без да се посещава електромерът на място от отчетник. Дистанционното отчитане на консумираната електроенергия предоставя редица предимства:
 • елиминира случаите, в които отчетникът няма достъп до електромера (когато уредът е вътре в имота или в заключени етажи и помещения в сгради етажна собственост и др.),
 • отчитането се извършва независимо от почивни и празнични дни,
 • гарантира отчитане на електромерите в нормативно определения срок,
 • не е необходимо отчетник да посещава обекта,
 • намалява възможността от субективна грешка при отчитане.
Както и при другите типове електромери, така и при тези с дистанционен отчет, клиентите имат възможност за визуален контрол върху показанията си. Въвеждането на система за дистанционен отчет се извършва по населени места, тъй като внедряването им включва не само монтажа на електромери, но и цялостно внедряване на допълнително съпътстващо и техническо оборудване.

Електромерите с дистанционен отчет, както и всички електромери, използвани от EР Юг, отговарят на изискванията на Български институт по метрология (БИМ) и на европейските норми. Запознайте се и с другите видове електромери, които ползва EР Юг – брошура “Електронен електромер“.
обратно към въпросите

Свободен пазар

9. Към кого да подам заявка, ако искам да изляза от регулиран на свободен пазар?
Процедурата се администрира от оператора на електроразпределителната мрежа, т.е. за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, първоначално е необходимо да изберете своя доставчик и да сключите договор с него. За осъществяване на процедурата е необходимо да сключите и договор с Доставчик от последна инстанция. Ангажиментът за осъществяване на процедурат�� по смяна на доставчик е на избрания от вас търговец, който отправя искането към Електроразпределение Юг. Формуляр и повече информация можете да намерите на следния л��нк.
обратно към въпросите


10. Ако се снабдявам с ел. енергия на свободния пазар, кой носи отговорност за качеството на захранващото напрежение?
Операторът на съответната електроразпределителна мрежа осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и качество на ��оставяната електрическа енер����ия за всички клиенти на своята лицензионна територия. В тази връзка всички въпроси и сигнали относно качеството на захранването с електрическа енергия следва да се отправят към съответното електроразпределително дружество, към чиято мрежа са присъединени Вашите обекти.
обратно към въпросите


11. Когато си сменям доставчика на ел.енергия, сменям ли си и доставчика на мрежови услуги?
При смяната на доставчика на електроенергия не се сменя д��ставчикът на мрежови услуги. Клиентите в Югоизточна България, които се намират на лицензионнат�� територия на ЕР Юг, остават присъединени към мрежата на дружеството, независимо кой е техният доставчик на ел��ктрическа енергия. Във връзка с това клиентите дължат на E�� Юг заплащане на мрежови услуги. Цените на мрежовите услуги се определят от Комисия за енер��ийно и водно регулиране (КЕВР).
обратно към въпросите


12. Може ли друг търговец да осигури по-добри мрежови параметри на енергията?
Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката и се предоставя единствено от оператора на електроразпределителната мрежа. Доставчикът на електроенергия няма влияние върху качеството на ��режовите услуги.
обратно към въпросите


13. Избирайки си доставчик на електроенергия, трябва ли да заплащам за мрежови услуги?
Независимо от избора на доставчик, клиентите продължават да са присъединени към електроразпределителната мрежа, като в Югоизточна България тя се оперира от Електрораз��ределение Юг, и съответно да ползват услугите на мрежовия оператор. Цените на мрежовите услуги са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и следва да бъдат заплащани в срок и когато клиентът си доставя енергията на свободен пазар.
обратно към въпросите


14. Как става прехвърлянето от един доставчик на друг? Трябва ли да уведомя мрежовия оператор?
Смяната на доставчика на електрическа енергия се извършва по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия и се администрира от мрежовия оператор. За тази цел в Югоизточна България новоизбраният доставчик трябва да уведоми Електроразпределение Юг за смяната на доставчика. Повече информация можете да намерите на този линк .
обратно към въпросите


15. Имам обект на свободния пазар и за тях получавам отделни фактури. Какво налага това и тези фактури какво отразяват?
За обе��тите, за които сте сключили договор с търговец за доставка на свободния пазар, получавате отделни фактури за договорените количес��ва електрическа енергия от Вашия Доставчик и фактура за предоставените мрежови услуги от Вашия мрежови оператор, свързани с доставката на електрическата енергия – в случая това е Електроразпределение Юг. Тези фактури се издават от различни юридически субекти ��а пазара на електрическа енергия.
Възможно е търговецът да постигне споразумение с мрежовия оператор да фактурира и мрежовите услуги. Така Вие ще получавате една обща фактура за енергия и мрежови услуги, която ще се заплаща на търговеца на електрическа енергия на свободен пазар.
За обектите на свободния пазар е възможно да получавате и отделна от фактурата за електрическа енергия фактура за балансиращата енергия (разликата между договореното и реално потребеното количество енергия).
обратно към въпросите


16. За кои клиенти се прилагат СТП?
СТП се прилагат по отношение на битови и небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напреж��ние, в чиито обекти не са инсталирани електромери с възможност за измерване на товаров профил на електрическата енергия и желаят да се регистрират на пазара на ел��ктрическа енергия по свободно договорени цени.
обратно към въпросите


17. Кой разработва СТП?
СТП се разработват от оператора на разпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на съответния клиент, на база данни за начина на потребление на електрическа енергия за предходни периоди.
обратно към въпросите


18. Как мога да променя причисления за обекта ми СТП?
Причисляването на новия СТП на обекта влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено това заявление. В случай че заявеният нов СТП не отговаря на характера на потребление, операторът на електроразпределителната мрежа има право да причисли друг СТП за този обект по реда и условията на сключения договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа при Общи условия.
обратно към въпросите


19. Притежавам обект, за който следва да се прилага СТП. Как да сменя настоящия си доставчик?
Смяната на доставчик се администрира от оператора на съответната електрическа мрежа, към която е присъединен обектът на клиента. Стъпките, които следва да се предприемат, са регламентирани в ПТЕЕ.
обратно към въпросите

Производители

20. Как мога да сменя балансиращата група?
Подава се заявление – искане за смяна на координатор на балансираща група на производители. Заявлението се подава от новоизбрания координатор на балансираща група на електронен адрес [email protected] до 10-то число на месеца. Извършват се проверки и ако са изпълнени поставените условия, операторът на електроразпределителната мрежа регистрира промяната. Повече информация можете да намерите на този линк .
обратно към въпросите

Нанесени щети

21. Какъв е редът за получаване на обезщетение от Електроразпределение Юг при нанесена щета (вреда)?
При щета, за която предполагате, че е причинена от Електроразпределение Юг при изпълнение на лицензионната си дейност е необходимо в рамките на 5 работни дни да уведомите писмено дружеството (чл. 52 от Общите условия). Сигнал може да подадете в един от нашите офиси или чрез писмо на адрес 4000 гр. Пловдив ул. “Хр. Г. Данов“ №37. До края на работния ден, следващ получаването на сигнала, ще Ви посетят представители на ЕР Юг. Те извършват оглед и съставят „Констативен протокол“ в два екземпляра. Вие получавате единия екземпляр след подписването на протокола.

Важно! До съставянето на „Констативния протокол“ не трябва да предприемате ремонт или подмяна на повредените уреди.

Окончателно становище за причините за събитието и решение за изплащане на обезщетението ще получите с писмо в срок от 20 (двадесет) дни.

За изплащане на щетите от ЕР Юг трябва да подготвите и подадете в наш офис или изпратите по пощата следните документи:
1. Документи доказващи размера на щетата
2. Декларация за банкова сметка за изплащане на обезщетение (формуляр получен с отговора)

Например: В случай на повредени електроуреди, документите са фактури (оригинал) с касови бележки от извършения ремонт и протокол от сервиза за причината за повредата. Ремонтът трябва да възстановява уреда със същите технически характеристики, както преди повредата.
Изпратените от Вас документи се разглеждат от упълномощени специалисти, които одобряват и оценяват направените от Вас разходи. Одобрената сума се превежда по декларираната от Вас банкова сметка.
обратно към въпросите

22. Как мога да подам жалба?
Процедурата за разглеждане на жалби срещу мрежовия оператор е разписана в ОУ на ЕР Юг.
Спорове между ЕР Юг и клиентите се решават по пътя на преговорите. Ако това се окаже невъзможно – по предвиде��ия в закона и Общите условия на Дружеството ред.
ЕР Юг приема и завежда жалби и сигнали, подадени лично в оф��с за обслужване на клиенти, на адреса за кореспонденция, както и на електронен адрес: [email protected]. Надлежно подадените сигнали и жалби се разглеждат и отговор се изпраща в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпванет�� им.
Необходимата минимална информация за извършване на проверка и изготвяне на отговор е:
 • Име и фамилия;
 • Точен адрес;
 • Описание на ситуацията и желания резултат;
 • Клиентски номер или номер на измервателна точка, ако сте клиент на Дружеството.
обратно към въпросите

23. Какво мога да предприема, ако отговорът на моя��а жалба не ме удовлетворява?
В случай че не е удовлетворен и/или не е получил отговор в указания срок, клиентът има право да подаде жалба до КЕВР или Министерство на енергетиката спрямо компете��циите им:
 • Жалби, свързани с: изпълнението на изискванията за сигурност на доставките; качественото снабдяване с електрическа енергия; изпълнение на задълженията и правилното прилагане на условията за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа; неизпълнение на задъл��енията за прис��единяване на производители и клиенти към електроразпределителната мреж��; прекъсване на снабдяването с електрическа енергия, несъгласие с фактурираната електрическа енергия, са от компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране;
 • Жалби, свързани с: техническото състояние и експлоатация на енергийните обекти, както и готовността на енергийните обекти за работа при бедствия са в контрола на Министъра на енергетиката.
При непостигане на съгласие по спора клиентът има право да се обърне и към съответния компетентен съд.
обратно към въпросите


Реактивна и капацитивна енергия

24. Какво представлява реактивната енергия?
Това е онази част от общата енергия, освен активната енергия, която Ви предоставяме, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи.

Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета, които се колебаят двупосочно между тях и източника на електрическа енергия.
обратно към въпросите

25. Как влияе реактивната енергия върху енергийната система?
Преносът на реактивна енергия предизвиква увеличаване на загубите на активна енергия и намаляване на пропускателните възможности на електроразпределителните мрежи. Това от своя страна влияе върху стабилността на енергийната система и качеството на доставяната електрическа енергия. Нуждата от по-големи енергийни мощности намалява ефективността на отрасъла и се отразява негативно върху опазването на околната среда.
обратно към въпросите

26. Какво означава факторът на мощността - cos φ?
Факторът на мощността е величина за оценка на съотношението между активната мощност и пълната мощност в електрическите мрежи за променлив ток. Неговата стойност варира между 0 и 1,0.
Когато консуматорите съдържат само активни елементи, такива като лампи с нажежаема жичка, радиатори, фурни, котлони и др., пълната мощност е равна на активната мощност и факторът на мощността в мрежата е равен на 1,0. При наличие на консуматори с реактивни елементи, с част от пълната мощност се осигурява реактивна мощност необходима за работата им и съотношението между активната мощност и пълната мощност е по-малко от 1,0.
За енергийната система е прието електрическите мрежи с фактор на мощността над 0,9 да се считат високоефективни.
обратно към въпросите


27. В кои случаи се заплаща за използвана/отдавана реактивна енергия?
От 5.04.2013 г. е в сила „НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“ (издаден�� от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.) съгласно която:
1. Клиентите на електрическа енергия от електрическите мрежи с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление, заплащат надбавка върху стойността на ��ктивната електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесе��минутен интервал, при който факторът н�� мощността е по-малък от 0,9.
(2) Клиентите на електрическа енергия от електрическите мрежи с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление, заплащат надбавка за цялото отдадено през съответния календарен месец количество реактивна електрическа енергия.
Факторът на мощността и съответните надбавки се определят за всяка точка на търговско измерване по реда на „НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“. Начините за измерване на количеството реактивна електрическа енергия са регламентирани в „Правила за измерване на количеството електрическа енергия“.
обратно към въпросите

28. Как да се намалят разходите за реактивна енергия?
Постигането на приемлив баланс между стойностите на пренасяната реактивна и консумираната активна енергия е възможност за намаляване или отпадане на дължимите надбавки, предвидени в нормативната база. Перспективите са свързани с изпълнението на ефективни технически проекти за осигуряване и поддържане фактора на мощността на електрическите съоръжения около и над 0,9.
На всички наши клиенти, чиито електрически съоръжения консумират или отдават реактивна енергия, препоръчваме изграждането на компенсиращи уредби с кондензаторни батерии или реактори, произвеждащи необходимата реактивна енергия на мястото на потребление. 
обратно към въпросите


ПУК (PUK) код

29. Какво е ПУК (PUK) и за какво се ползва?
ПУК (PUK) е персонален унифициращ код и представлява буквено-цифрова комбинация от 9 знака.

Притежателите на ПУК могат по електронен път и/или по телефон да подават заявления за услуги, за актуализиране на данни или получаване на информация, без да е необходимо да се идентифицират по друг начин или да посещават наш офис.
обратно към въпросите

30. Как мога да получа ПУК?
ПУК може да бъде заявен и получен лично – в наш офис по Ваш избор, чрез еднократно посещение и легитимиране като собственик и титуляр на партида.
обратно към въпросите

31. Може ли да предоставя ПУК на някого другиго?

Не. ПУК не може да бъде преотстъпван.
обратно към въпросите

32. Имам няколко обекта. Означава ли това, че имам и няколко ПУК?
Не.

Един ПУК се генерира за един ЕГН в случай на физическо лице или за един ЕИК в случай на юридическо лице. С този ПУК даденото лице може да оперира за всички клиентски номера и всички ИТН, за които е титуляр.

В случай на прибавяне/отстраняване на ИТН към/от клиентски номер с генериран ПУК няма необходимост промяната да бъде заявявана специално при нас. Системата автоматично причислява/отстранява ИТН от профила на клиента.
обратно към въпросите

33. Какво да правя, ако загубя моя ПУК?
В случай на загубен ПУК е необходимо да се заяви копие лично в наш Офис по Ваш избор.
обратно към въпросите