В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Стандартизирани товарови профили

Стандартизираният товаров профил (СТП) e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия. СТП дава възможност на битови и небитови клиенти, които нямат електромер с измерване на товаров профил на електрическата енергия, сами да избират доставчика си на електрическа енергия. Повече за процедурата по смяна на доставчик ще намерите на следния линк.

Причисляването на СТП към определен обект се осъществява от Електроразпределение Юг на база характера на потребление на обекта. За обектите, намиращи се на лицензионната територия на Електроразпределение Юг, са разработени девет различни вида СТП, които са максимално пригодени и съобразени с различните видове потребление. Причисляването влиза в сила от датата на промяната на доставчика.

Списък стандартизирани товарови профили за клиенти на Електроразпределение Юг за 2024 г. на 15-минутни интервали (наименование и код):
 1. Битов клиент, общ профил, H0
 2. Битов клиент, с отопление на електричество, H1
 3. Битов клиент, с централизирано отопление, отопление на газ или алтернативно отопление, H2
 4. Небитови клиенти с до 10% потребление на нощна енергия, G0
 5. Небитови клиенти с потребление на нощна енергия от 10 до 20%, G1
 6. Небитови клиенти с потребление на нощна енергия от 20 до 30%, G2
 7. Небитови клиенти с потребление на нощна енергия над 30%, G3
 8. Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти, G4
 9. Улично осветление, непрекъснато през тъмната част, BD000

Списък стандартизирани товарови профили за клиенти на Електроразпределение Юг за 2023 г. на 15-минутни интервали (наименование и код):
 1. Битов клиент, общ профил, H0
 2. Битов клиент, с отопление на електричество, H1
 3. Битов клиент, с централизирано отопление, отопление на газ или алтернативно отопление, H2
 4. Небитови клиенти с до 10% потребление на нощна енергия, G0
 5. Небитови клиенти с потребление на нощна енергия от 10 до 20%, G1
 6. Небитови клиенти с потребление на нощна енергия от 20 до 30%, G2
 7. Небитови клиенти с потребление на нощна енергия над 30%, G3
 8. Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти, G4
 9. Улично осветление, непрекъснато през тъмната част, BD000


Указания за използване на СТП можете да изтеглите от следния линк

Често задавани въпроси
1. За кои клиенти се прилагат СТП?

2. Кой разработва СТП?

3. Как мо��а да променя причисления за обекта ми СТП?

4. Притежавам обект, за който следва да се прилага СТП. Как да сменя настоящия си доставчик? 


1. За кои клиенти се прилагат СТП?
СТП се прилагат по отношение на битови и небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение, в чиито обекти не са инсталирани електромери с възможност за измерване на товаров профил на електрическата енергия и желаят да се регистрират на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.
Обратно към списъка с въпроси

2. Кой разработва СТП?
СТП се разработват от оператора на разпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на съответния клиент, на база данни за начина на потребление на електрическа енергия за предходни периоди.
Обратно към списъ��а с въпроси

3. Как мога да променя причисления за обекта ми СТП?
При промяна на предназначението или характера на потреблението следва да се подаде Заявление по образец на мрежовия оператор, като при смяна на предназначението на обекта следва да представите и Копие от документ за извършената по реда на ЗУТ промяна.
Причисл��ването на новия СТП на обекта влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено това заявление. В случай че заявеният нов СТП не отговаря на характера на потребление, операторът на електроразпределителната мрежа има право да причисли друг СТП за този обект по реда и условията на ск������ючения договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа при Общи условия.

Обратно към списъка с въпроси

4. Притежавам обект, за който следва да се прилага СТП. Как да сменя настоящия си доставчик? 
Смяната на доставчик се администрира от оператора на съответната електрическа мрежа, към която е присъединен обектът/ите на клиента. Стъпките, които следва да се предприемат, са регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия.
Помощно указание за провеждане на процедура по смяна на доставчик за обекти – СТП на обект на свободен пазар – 
линк.
Обратно към списъка с въпроси