В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия към мрежата на Електроразпределение Юг

Процесът по присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) или от конвенционални енергийни източници, както и последващото осигуряване на достъп на обектите до електроразпределителната мрежа, се осъществява съгласно:

  • Закон за енергетиката (ЗЕ);
  • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
  • Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (Наредба №6).

За ново присъединяване се преминава през следните четири групи от услуги:

  1. Проучване: услуги по проучване на условията и техническите възможности за присъединяване на обекти, издаване на техническо становище, както и изготвяне на предварителен договор в случаите, когато това е приложимо;
  2. Консултиране и съгласуване: услуги по техническо консултиране на проектанти и инвеститори, съгласуване на технически проекти;
  3. Договор за присъединяване: изготвяне и сключване на договор за присъединяване и изграждане на присъединителни съоръжения;
  4. Включване на обекта за производство: изготвяне на становища за въвеждане в експлоатация на новоизградени обекти, участия в приемателни комисии, провеждане на 72-часови функционални проби, включване на обекта в паралел с разпределителната мрежа.

Детайлно описание за предлаганите услугите и ценоразпис ще намерите на следния линк.