В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Смяна на доставчик и/или координатор на свободния пазар за клиенти

Клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Юг, могат да променят своя доставчик/ координатор на балансираща група (КБГ), след като преминат през процедура по смяна на доставчик при Електроразпределение Юг в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България и администратор на процеса по смяна на доставчик/КБГ.

За тази цел клиентите попълват формуляр „Заявление-Декларация за смяна на доставчик на електрическа енергия и/или координатор на балансираща група“. Към заявлението се прилага удостоверение за липса на просрочени задължения, издадено от настоящия доставчик и от настоящия КБГ, в случай че е различен от доставчика. Останалите необходими документи са описани в заявлението.

За клиенти с обекти с почасово измерване подробности  относно процедурата могат да бъдат намерени в „Инструкция №2 от решение на КЕВР с протокол №93/28.06.2013г за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно договорени цени и смяна на координатор на балансираща група“.

Помощно указание за клиентите, които имат желание да преминат през процедура по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група за обекти на свободен пазар – изтегли.

За обекти на клиенти, за които се прилагат СТП, регистрацията на свободен пазар и смяната на доставчик (при преминаване от регулиран към либерализиран пазар) се осъществява в една стъпка с подаване на заявление по образец. Подробности относно процедурата могат да бъдат намерени в „Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат СТП".

Помощно указание за обекти на клиенти, за които се прилагат СТП, относно процедура по смяна на доставчик/ координатор на балансираща група – изтегли.

Важно! Ако желаете смяната на доставчик и/или КБГ да влезе в сила от следващия месец, крайният срок за подаване на заявлението за смяна е до 10-то число на текущия месец, като по електронен път документите се приемат до 16:00 ч. на съответния ден.
Документи