В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате с��оето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Лабораторни услуги 

1. Локализиране на повреда в кабелни линии
2. Определяне трасе на кабелна линия
3. Изпитване на кабелни линии НН с мегаомметър
4. Сфазиране на кабелни линии

1. Локализиране на повреда в кабелни линии

Отстраняването на повреди в кабелни линии изисква специализирани дейности по определяне на мястото с нарушена изолация и/или прекъсване на проводниците.

С услугата „Локализиране на повреда в кабелна линия” на Ваше разположение са съвременните мобилни лаборатории на Електроразпределение Юг с добре обучени специалисти. След изследването ще знаете точно къде по кабелното трасе е необходимо да се извършат изкопни работи и предприемат действия за отстраняване на аварията.

Заявление се подава в наш офис лично или от упълномощено от Вас лице. Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:

  • Нивото на напрежение на кабелната линия
  • Местонахождение на съоръжението
  • Отговорно лице и телефон за контакт

ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Локализиране на повреда в кабелни линии Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
в кабелна линия НН 287,50 57,50 345,00
в кабелна линия НН при изпълнение на услугата в неработни дни 487,50 97,50 585,00
в кабелна линия СрН 354,17 70,83 425,00
в кабелна линия СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 608,33 121,67 730,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно
 

 

2. Определяне на трасе на кабелна линия

При изготвяне на проекти за бъдещо строителство или предприемане на изкопни работи в зони, за които се предполага наличието на кабелни трасета, е препоръчително предварително да заявите услугата „Определяне на трасе на кабелна линия”.

Нашите специалисти с помощта на специализирана техника ще идентифицират трасето на кабела и ще Ви предоставят протокол за резултатите.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да опишете местонахождението на кабелните трасета, както и да предоставите телефон за контакт с отговорно лице.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Определяне на трасе на кабелни линии Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за кабелна линия СрН 329,17 65,83 395,00
за кабелна линия СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 570,83 114,17 685,00
за кабелна линия НН  329,17 65,83 395,00
за кабелна линия НН при изпълнение на услугата в неработни дни 570,83 114,17 685,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно


3. Изпитване на кабелни линии НН с мегаомметър 

С изпитванията на кабели и прилежащата им съединителна арматура се проверява качеството на изолацията между жилата и на защитната обвивка. Проверката се изисква преди включване на нови или ремонтирани кабели и кабелни муфи, както и на изключени кабели преди повторно включване в експлоатация. 

С услугата „Изпитване на кабели” проверяваме съответствието на изолационните параметри с нормативните стойности и получавате заключение за годността на съоръжението.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да опишете вида и местонахождението на кабела или кабелната линия, както и да предоставите телефон за контакт с отговорно лице.

ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Изпитване на кабелни линии НН с мегаомметър Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
при изпълнение на услугата в работни дни 58,33 11,67 70,00
при изпълнение на услугата в неработни дни 91,67 17,33 110,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно


4. Сфазиране на кабелни линии 

Преди присъединяване на нови кабели или на кабелни линии след ремонт се изисква сфазирането им с тоководещите шини на захранваните чрез тях електросъоръжения.

С услугата се извършва проверка на фазовата поредност и се сигурява правилното свързване на кабелните жила към съответстващите фази на електрическите уредби.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да опишете местонахождението на кабела или кабелната линия и да предоставите телефон за контакт с отговорно лице.

ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Сфазиране на кабелни линии Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за кабелна линия СрН 129,17 25,83 155,00
за кабелна линия СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 212,50 42,50 255,00
за кабелна линия НН 33,33 6,67 40,00
за кабелна линия НН при изпълнение на услугата в неработни дни 50,00 10,00 60,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България