В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


 Услуги по обезопасяване на работата по електросъоръжения

 1. Обезопасяване на работното място и допускане до работа от присъединителни съоръжения, собственост на Електроразпределение Юг
2. Изключване на ЕЛ-20 kV за превоз на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до него, включително и необходимите оперативни превключвания с продължителност до 1 час
3.Придружаване на високогабаритен товар с височина до 6 м с продължителност до 1 час
4. Придружаване на високогабаритен товар с височина над 6 м

 

1. Обезопасяване на работното място и допускане до работа от присъединителни съоръжения, собственост на Електроразпределение Юг 

В случаите на профилактика или при извършване на ремонтни дейности по електросъоръжения Ваша собственост предлагаме съдействие за изпълнение на мероприятията по обезопасяване на работното място с изключване на захранването от съоръжения на Електроразпределение Юг и допускане до работа.

След заявяване на услугата се извършват следните нормативно предвидени дейности:

 • предупреждаване за планово изключване на други засегнати клиенти,
 • изпращане на диспечерска заявка (при изключване от съоръжения на 20 кV),
 • изключване на захранването на обекта,
 • проверка за отсъствие на напрежение и допускане до работа,
 • мероприятия по безопасно възстановяване на електрозахранването,
 • включване на обекта към електрическата мрежа.

Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 10 календарни дни преди планираната дата. 

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация и документи:

 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН),
 • планирана дата и час на изключване,
 • продължителност на ремонтните работи,
 • отговорно лице и телефон за контакт,
 • документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване: 
Обезопасяване на работното място и допускане до работа от присъединителни съоръжения, собственост на Електроразпределение Юг Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
от присъединителни съоръжения на ниво СрН 108,33 21,67 130,00
от присъединителни съоръжения на ниво СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 190,00 38,00 228,00
от присъединителни съоръжения на ниво НН 75,83 15,17 91,00
от присъединителни съоръжения на ниво НН при изпълнение на услугата в неработни дни 133,33 26,67 160,00
       

При техническа невъзможност за предоставяне на услугата се свързваме с Вас и договаряме нова дата за изпълнение.


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно
 

 

2. Изключване на ЕЛ-20 kV за превоз на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до него, включително и необходимите оперативни превключвания с продължителност до 1 час

За да осигурите безопасното транспортиране на извънгабаритен товар или извършването на дейности, при които избраният маршрут или работната площадка пресичат или попадат в сервитутната зона на електропроводни линии (ЕЛ) 20 кV, е задължително да поискате временно изключване на електрозахранването на тези линии.

След заявяване на услугата се извършват нормативно предвидените мерки за обезопасяване на съоръжението:
 • оглед на място и съвместно планиране на дейностите по обезопасяване,
 • предупреждаване за планово изключване на засегнатите клиенти,
 • изпращане на диспечерска заявка за изключване,
 • изключване на захранването на електропроводната линия,
 • демонтаж и монтаж на проводници при необходимост,
 • възстановяване на електрозахранването.
Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 10 календарни дни преди планираната дата.

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация:
 • маршрут и график на транспортиране,
 • местоположение на работната площадка (при дейности в сервитутната зона),
 • габаритни размери на товара,
 • планирана дата и час на изключване,
 • продължителност на работите в сервитутната зона,
 • отговорно лице и телефон за контакт.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Изключване на ЕЛ-20 kVза превоз на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до него, включително и необходимите оперативни превключвания до 1 час
Цена,лв.
 без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
при изпълнение на услугата в работни дни 85,83 17,17 103,00
при изпълнение на услугата в неработни дни 150,83 30,17 181,00
При техническа невъзможност за предоставяне на услугата се свързваме с Вас и договаряме нова дата за изпълнение.

Обратно3. Придружаване на високогабаритен товар с височина до 6 м с продължителност до 1 час 

За да осигурите безопасното преминаване на високогабаритен товар през населени места и недопускане на инциденти при пресичане на въздушни мрежи, е препоръчително да използвате специализиран екип от мрежовия оператор за придружаване и обезопасяване на маршрута.

Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 10 календарни дни преди планираната дата.

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация: 

 • маршрут и график на транспортиране,
 • габаритни размери на товара,
 • планирана дата и час на преминаване,
 • очаквана скорост на движение,
 • очаквано нощуване на товара по маршрута,
 • отговорно лице и телефон за контакт.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която ��ледва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Придружаване на високогабаритен товар 
с височина до 6 м с продължителност до 1 час
Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
при изпълнение на услугата в работни дни 65,00 13,00 78,00
при изпълнение на услугата в неработни дни 114,17 22,83 137,00

Обратно


4. Придружаване на високогабаритен товар с височина над 6 м

Цените за придружаване на високогабаритен с височина над 6 м, се определят по индивидуална калкулация и включват всички разходи по осигуряване на безопасното преминаване на високогабаритния товар, в обем и с брой екипи, достатъчен за осигуряване на безопасно пресичане на въздушните мрежи.

Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 20 календарни дни преди планираната дата.

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация:
 • маршрут и график на транспортиране,
 • габаритни размери на товара,
 • планирана дата и час на преминаване,
 • очаквана скорост на движение,
 • очаквано нощуване на товара по маршрута,
 • отговорно лице и телефон за контакт.

Обратно

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България