В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


 Услуги по обезопасяване на работата по електросъоръжения

 1. Обезопасяване на работното място и допускане до работа от присъединителни съоръжения, собственост на Електроразпределение Юг
2. Изключване на ЕЛ-20 kV за превоз на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до него, включително и необходимите оперативни превключвания
3.Придружаване на високогабаритен товар с продължителност до 1 час
 

1. Обезопасяване на работното място и допускане до работа от присъединителни съоръжения, собственост на Електроразпределение Юг 

В случаите на профилактика или при извършване на ремонтни дейности по електросъоръжения Ваша собственост предлагаме съдействие за изпълнение на мероприятията по обезопасяване на работното място с изключване на захранването от съоръжения на Електроразпределение Юг и допускане до работа.

След заявяване на услугата се извършват следните нормативно предвидени дейности:

 • предупреждаване за планово изключване на други засегнати клиенти,
 • изпращане на диспечерска заявка (при изключване от съоръжения на 20 кV),
 • изключване на захранването на обекта,
 • проверка за отсъствие на напрежение и допускане до работа,
 • мероприятия по безопасно възстановяване на електрозахранването,
 • включване на обекта към електрическата мрежа.

Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 10 календарни дни преди планираната дата. 

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация и документи:

 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН),
 • планирана дата и час на изключване,
 • продължителност на ремонтните работи,
 • отговорно лице и телефон за контакт,
 • документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване: 
Обезопасяване на работното място и допускане до работа от присъединителни съоръжения, собственост на Електроразпределение Юг Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
от присъединителни съоръжения на ниво СрН 54,17 10,83 65,00
от присъединителни съоръжения на ниво СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 79,17 15,83 95,00
от присъединителни съоръжения на ниво НН 29,17 5,83 35,00
от присъединителни съоръжения на ниво НН при изпълнение на услугата в неработни дни 41,67 8,33 50,00
оперативни превключвания за подготовка на заявка за работа СрН 54,17 10,83 65,00
оперативни превключвания за подготовка на заявка за работа СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 79,17 15,83 95,00
При техническа невъзможност за предоставяне на услугата се свързваме с Вас и договаряме нова дата за изпълнение.

Обратно
 

 

2. Изключване на ЕЛ-20 kV за превоз на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до него, включително и необходимите оперативни превключвания 

За да осигурите безопасното транспортиране на извънгабаритен товар или извършването на дейности, при които избраният маршрут или работната площадка пресичат или попадат в сервитутната зона на електропроводни линии (ЕЛ) 20 кV, е задължително да поискате временно изключване на електрозахранването на тези линии.

След заявяване на услугата се извършват нормативно предвидените мерки за обезопасяване на съоръжението:
 • оглед на място и съвместно планиране на дейностите по обезопасяване,
 • предупреждаване за планово изключване на засегнатите клиенти,
 • изпращане на диспечерска заявка за изключване,
 • изключване на захранването на електропроводната линия,
 • демонтаж и монтаж на проводници при необходимост,
 • възстановяване на електрозахранването.
Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 10 календарни дни преди планираната дата.

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация:
 • маршрут и график на транспортиране,
 • местоположение на работната площадка (при дейности в сервитутната зона),
 • габаритни размери на товара,
 • планирана дата и час на изключване,
 • продължителност на работите в сервитутната зона,
 • отговорно лице и телефон за контакт.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Изключване на ЕЛ-20 kVза превоз на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до него, включително и необходимите оперативни превключвания до 1 час
Цена,лв.
 без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
при изпълнение на услугата в работни дни 65,83 13,17 79,00
при изпълнение на услугата в неработни дни 100,00 20,00 120,00
При техническа невъзможност за предоставяне на услугата се свързваме с Вас и договаряме нова дата за изпълнение.

Обратно3. Придружаване на високогабаритен товар с продължителност до 1 час 

За да осигурите безопасното преминаване на високогабаритен товар през населени места и недопускане на инциденти при пресичане на въздушни мрежи, е препоръчително да използвате специализиран екип от мрежовия оператор за придружаване и обезопасяване на маршрута.

Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис не по-късно от 10 календарни дни преди планираната дата.

За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация: 

 • маршрут и график на транспортиране,
 • габаритни размери на товара,
 • планирана дата и час на преминаване,
 • очаквана скорост на движение,
 • очаквано нощуване на товара по маршрута,
 • отговорно лице и телефон за контакт.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Придружаване на високогабаритен товар 
с продължителност до 1 час
Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
при изпълнение на услугата в работни дни 50,00 10,00 60,00
при изпълнение на услугата в неработни дни 70,83 14,17 85,00

Обратно

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България