В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете в нашите Общи условия на сайта.
EVN Bulgaria


Услуги по консултиране на проектанти и съгласуване на проекти

1. Техническо консултиране на проектанти при изготвяне на работни проекти (част електро) на съоръжения за присъединяване

2. Съгласуване на проекти за линейни обекти (кабелни оператори, топлопроводи, газопроводи, кабелни линии НН и СрН и др.)

3.Съгласуване на проекти за площадкови обекти

4. Съгласуване на проекти за нов трафопост с линейни обекти СрН и НН

5. Предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване на скици, визи, планове и схеми


1. Техническо консултиране на проектанти при изготвяне на работни проекти (част електро) на съоръжения за присъединяване
При изготвяне на проектна документация за нови обекти или преустройство на съществуващи възникват специфични въпроси, свързани с присъединителните електрически съоръжения.

„Техническо консултиране” е услуга, с която се предлага експертна техническа помощ на Вашите проектанти при изготвянето на работни проекти за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа. Консултирането се предлага в два варианта:
  • В наш офис
  • Консултиране с п��сещение на обекта на място
Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Техническо консултиране на проектанти Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
в наш офис 37,50 7,50 45,00
в наш офис при изпълнение експрес 75,00 15,00 90,00
с посещение на обект 54,17 10,83 65,00
с посещение на обект при изпълнение експрес 112,50 22,50 135,00
В срок до 3 работни дни след постъпване на искането, се свързваме с Вас за съгласуване на удобна дата и час за изпълнение.

Услугата се извършва в срок до 30 календарни дни от датата на Вашето искане. Ако сте заявили експресна услуга, срокът за изпълнение е 7 календарни дни.
Обратно


2. Съгласуване на проекти за линейни обекти (кабелни оператори, топлопроводи, газопроводи, кабелни линии НН и СрН и др.)
При съгласуване на проекти за строителство или преустройство на линейни обекти се извършва преглед на условията и изискванията, и при съответствие документацията се заверява.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да представите: 
Видове проекти Документация в 4 екземпляра
Инвестиционен проект част „Електро” Проектна документация
Предварителен договор за присъединяване
Проект в случаите на изграждане по чл.21, ал.5, чл.62, ал.5 от Наредба 6 или чл.117 от Закона за енергетиката Проектна документация
Договор за присъединяване
Проект на електрическа схема към ПУП Проектна документация
Становище за разработване на ПУП
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг:

Съгласуване на проекти за линейни обекти Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
 с трасе до 1 км 179,17 35,83 215,00
 с трасе до 1 км за всеки следващ км 37,50 7,50 45,00
Услугата се извършва в срок до 9 календарни дни след датата на искането.
Обратно


3. Съгласуване на проекти за площадкови обекти
Работните проекти за строителство или преустройство на площадкови обекти се съгласуват от оператора на електроразпределителната мрежа.
Проектната документация се заверява в съответствие с техническите изисквания и условия за присъединяване.

Видове проекти Документация в 4 екземпляра
Инвестиционен проект част „Електро" Проектна документация
Предварителен договор за присъединяване
проект в случаите на изграждане по по чл.21, ал.5, чл.62, ал.5 от Наредба 6 или чл.117 от Закона за енергетиката Проектна документация
Договор за присъединяване
проект на електрическа схема към ПУП Проектна документация
Становище за разработване на ПУП
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг:

Съгласуване на проекти за площадкови обекти Цена, лв. без ДДС ДДС, лв. Цена, лв. с ДДС
с РЗП до 200 кв.м. 66,67 13,33 80,00
с РЗП над 200 кв.м 104,17 20,83 125,00
Услугата се извършва в срок до 9 календарни дни след датата на искането.
Обратно


4. Съгласуване на проекти за нов трафопост с линейни обекти СрН и НН
Работни проекти за строителство или преустройство на трафопост и присъединените към него линейни обекти се съгласуват с оператора на електроразпределителната мрежа.
 
Видове проекти Документация в 4 екземпляра
Инвестиционен проект част „Електро" Проектна документация
Предварителен договор за присъединяване
проект в случаите на изграждане по чл.21, ал.5, чл.62, ал.5 от Наредба 6 или чл.117 от Закона за енергетиката Проектна документация
Договор за присъединяване
проект на електрическа схема към ПУП Проектна документация
Становище за разработване на ПУП
Предоставената от Вас документация се проверява за съответствие с нормативните изисквания и специфичните условия на присъединяването.

Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съотв��тствие с ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг.

Съгласуване на проекти за нов трафопост с линейни обекти СрН и НН Цена, лв. без ДДС ДДС, лв. Цена, лв. с ДДС
при изпълнение в срок от 9 дни 179,17 35,83 215,00
Обратно


5. Предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване на скици, визи, планове и схеми
При ново строителство и реконструкция на обекти е важно проектите да са в съответствие със същ��ствуващите подземни и надземни електросъоръжения. От картотеката на мрежовия оператор ще получите надеждна информация и съгласуване на скица, виза или устройствен план.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг:

Предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване Цена, лв. без ДДС ДДС, лв. Цена, лв. с ДДС
предоставяне на данни от техническа картотека и съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми 29,17 5,83 35,00
Обратно

Документи

Списък на офисите

29 пъти в Югоизточна България