В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги по консултиране на проектанти и съгласуване на проекти

Моля изберете за коя услуга да видите повече детайли: кога и как може да я заявите и какво получавате:

1. Предоставяне на геореферирани данни от ГИС при изготвяне на проекти за инфраструктурни обекти (кабелни оператори, топлопроводи, газопроводи, електропроводи и др.)

2. Техническо консултиране на проектанти при изготвяне на работни проекти (част електро) на съоръжения за присъединяване

3. Съгласуване на инфраструктурни проекти за линейни обекти (пътища, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, съобщителни мрежи и др.)

4. Съгласуване на проекти за площадкови обекти – електрически уредби и инсталации

5. Съгласуване на проекти за нов трафопост и електропроводни линии СрН/ НН

6. Предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване на скици, визи, планове и схеми

1. Предоставяне на геореферирани данни от ГИС при изготвяне на проекти за инфраструктурни обекти (кабелни оператори, топлопроводи, газопроводи, електропроводи и др.)

При изготвяне на проекти за инфраструктурни обекти може да е необходима информация от оператора на електроразпределителната мрежа средно напрежение за типа и разположението на неговите съоръжения.

Ако обектът се намира на лицензионната територия на Електроразпределение Юг, може да заявите услугата в наш офис, като предоставите съответната проектна документация.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Предоставяне на геореферирани данни от ГИС Цена,лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена,лв.
с ДДС
за обект на територията на 1 (един) КЕЦ 70,00 14,00 84,00
за обект на територията на всеки следващ КЕЦ 20,00 4,00 24,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 14 календарни дни.

Вие ще получите диск със заявените геореферирани данни.

Обратно

2. Техническо консултиране на проектанти при изготвяне на работни проекти (част електро) на съоръжения за присъединяване

При изготвяне на проектна документация за нови обекти или преустройство на съществуващи възникват специфични въпроси, свързани с присъединителните електрически съоръжения.

„Техническо консултиране” е услуга, с която се предлага експертна техническа помощ на Вашите проектанти при изготвянето на работни проекти за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа. Консултирането се предлага в два варианта:

  • В наш офис
  • Консултиране с посещение на обекта на място
Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Техническо консултиране на проектанти Цена,лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена,лв.
с ДДС
в наш офис 49,17 9,83 59,00
с посещение на обект 70,83 14,17 85,00
В срок до 3 работни дни след заплащане на услугата, се свързваме с Вас за съгласуване на удобна дата и час за изпълнение.

Услугата се извършва в срок до 30 календарни дни от датата на заплащане на същата. Ако сте заявили експресна услуга, срокът за изпълнение е 7 календарни дни.

Обратно

3. Съгласуване на инфраструктурни проекти за линейни обекти (пътища, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, съобщителни мрежи и др.)

При съгласуване на проекти за строителство или преустройство на линейни обекти се извършва преглед на условията и изискванията, и при съответствие документацията се заверява.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да представите: 
Видове проекти Документация в 4 екземпляра
Инвестиционен проект част „Електро” Проектна документация
Предварителен договор за присъединяване
Проект в случаите на изграждане по чл.21, ал.5, чл.62, ал.5 от Наредба 6 или чл.117 от Закона за енергетиката Проектна документация
Договор за присъединяване
Проект на електрическа схема към ПУП Проектна документация
Становище за разработване на ПУП
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Съгласуване на проекти за линейни обекти Цена,лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена,лв.
с ДДС
 с трасе до 1 км 179,17 35,83 215,00
 с трасе до 1 км за всеки следващ км 37,50 7,50 45,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. ��ъм онлайн заявка
Техническ�� стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

О��ратно4. Съгласуване на проекти за площадкови обекти – електрически уредби и инсталации

Работните проекти за строителство или преустройство на площадкови обекти се съгласуват от оператора на електроразпределителната мрежа.
Проектната документация се заверява в съответствие с техническите изисквания и условия за присъединяване.

Видове проекти Документация в 4 екземпляра
Инвестиционен проект част „Електро" Проектна документация
Предварителен договор за присъединяване
проект в случаите на изграждане по по чл.21, ал.5, чл.62, ал.5 от Наредба 6 или чл.117 от Закона за енергетиката Проектна документация
Договор за присъединяване
проект на електрическа схема към ПУП Проектна документация
Становище за разработ��ане на ПУП
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Съгласуване на проекти за площадкови обекти                       Цена, лв. без ДДС ДДС,лв. Цена, лв. с ДДС
с РЗП до 200 кв.м. 66,67 13,33 80,00
с РЗП над 200 кв.м 104,17 20,83 125,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


5. Съгласуване на проекти за нов трафопост и електропроводни линии СрН/ НН

Работни проекти за строителство или преустройство на трафопост и присъединените към него линейни обекти се съгласуват с оператора на електроразпределителната мрежа.
 
Видове проекти Документация в 4 екземпляра
Инвестиционен проект част „Електро" Проектна документация
Предварителен договор за присъединяване
проект в случаите на изграждане по чл.21, ал.5, чл.62, ал.5 от Наред��а 6 или чл.117 от Закона за енергетиката ��роектна документация
Договор за присъединяване
проект на електрическа схема към ПУП Проектна докум��нтация
Становище за разраб��тване на ПУП
Предоставената от Вас документация се проверява за съответствие с нормативните изисквания и специфичните условия на присъединяването.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Съгласуване на проекти за нов трафопост и електропроводни линии СрН/ НН Цена, лв. без ДДС ДДС,лв. Цена, лв. с ДДС
при изпълнение в срок от 7 работни дни 179,17 35,83 215,00


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


6. Предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване на скици, визи, планове и схеми

При ново строителство и реконструкция на обекти е важно проектите да са в съответствие със съществуващите подземни и надземни електросъоръжения. От картотеката на мрежовия оператор ще получите надеждна информация и съгласуване на скица, виза или устройствен план.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване Цена, лв. без ДДС ДДС,лв. Цена,лв. 
с ДДС
предоставяне на информация от техническа картотека и съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми на инфраструктурни проекти 29,17 5,83 35,00
предоставяне на информация от техническа картотека за съгласуване на проект на ПУП (част Електрическа) или негово изменение 29,17 5,83 35,00

Обратно


Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България