В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги за въвеждане в експлоатация

Моля изберете за коя услуга да видите повече детайли: кога и как може да я заявите и какво получавате:

1. Становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване
2. Удостоверение за присъединен обект/имот за предоставяне пред държавни и общински органи
3. Копие на документ от картотека/ архив


1. Становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване

Въвеждането в експлоатация на обекти при ново строителство или след преустройство се извършва след приемане от компетентните институции и издаване на разрешение за ползване по реда, предвиден в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С услугата Електроразпределение Юг предоставя становище за въвеждане в експлоатация след проверка за съответствие на изградените и присъединени електросъоръжения на обекта с проектната документация и нормативните изисквания.

Заявлението за становище се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Необходимо е да разполагате със следните документи:
  • документ, разрешаващ присъединяване към електроразпределителната мрежа (договор за присъединяване, съгласувателно писмо, разрешение за мощност и др.),
  • работен проект и екзекутивни чертежи на съоръженията за присъединяване,
  • актове и протоколи за изпитване, съставени в процеса на строителство и пробна експлоатация на електросъоръженията.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Становище за въвеждане в експлоатация
 
Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване (генератори) и АВР 96,67 19,33 116,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни след заплащане на същата.

Възможно е да получите мотивиран отказ за издаване на становище при:
  • непълна документация,
  • установени несъответствия в изискванията и изпълнението на строителството.
В тези случаи Ви уведомяваме писмено за отказа и препоръчваме мерки за отстраняване на причините.

Обратно


2. Удостоверение за присъединен обект/имот

В случаите, когато се изисква потвърждение за статуса на присъединяване на Ваш обект към електрическата мрежа на Електроразпределение Юг, издаваме удостоверение за представяне пред държавни и общински администрации.

Услугата се заявява лично или от упълномощено лице в наш офис.

Необходимо е да разполагате със следната информация и документи:
  • адрес и наименование на обекта,
  • клиентски номер и/или номерата на измервателните точки (ИТН),
  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
  • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта или нотариално заверен договор за наем.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Удостоверение за присъединен обект за представяне пред държавни и общински органи Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
без посещение на обект за проверка 29,17 5,83 35,00
с посещение на обект за проверка 67,50 13,50 81,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 14 календарни дни след заплащане на същата.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


3. Копие на документ от картотека/ архив

Заявете тази услуга, ако имате необходимост от издаване на копие на документи за предоставени услуги от Електроразпределение Юг (становище, договор за присъединяване и други документи за Вашия обект), налични в архива ни.

Копието ще получите по заявения от Вас начин – в наш офис или чрез куриер.

Услугата се за��вява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
  Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Копие на документ от картотека/ архив 44,17 8,83 53,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 10 работни дни след заплащане на фактурата.

Обратно